Bible/Deuteronomy/4

From Navi
Jump to: navigation, search
Bible/Deuteronomy/4
Release date
Non-Canonical
Source Bible

36

Ta taw steykolawn pol ngaru peyä mokrit fte kivar. Mì atxkxe tseykole'a pol ngaru peyä txepit anawm. Tafkip txep stalmawn ngal peyä aylì'u.